73C510E4-BAC8-4542-96D6-DB4C998A1402 | The sculpture “Dykkaren” (the diver) is photographed numerous times.

Mosaikk kollasje av mange bilder fra instagram