Tag Archives: Oslo

Oslopolitikerne satser på Fjordby, mens Oslo Havn vil legge ned båtslippen på Sjursøya.

Hva skjer med Fjordbyens båter når siste slipp forsvinner?

Mangel på helhetlig politikk i Fjordbyen Oslo.

Mens Oslopolitikerne satser på Fjordbyen vil Oslo Havn legge ned båtslippen på Sjursøya.

Hvem er det som skal bestemme byutviklingen i Oslo? Er det politikerne som sitter i Rådhuset eller er administrasjonene i de enkelte kommunale foretakene. Hva skjer med Fjordbyens båter når siste slipp forsvinner?

Sist sommer fikk vi som brukere beskjed fra Oslo Havn at slippen på Sjursøya i Oslo skulle legges ned fra 1. August 2018. Denne beskjeden fikk vi uten at saken har vært opp til behandling, verken i Havnestyret eller andre offentlige og politiske organer. Videre fikk vi vite at Havnestyret skulle "orienteres" om saken i havnestyremøte senere i år. Administrasjonen i Oslo Havn har altså på egen hånd besluttet nedleggelse uten at det har vært til behandling verken av Havnestyret eller andre politiske organer. Det har ikke vært utarbeidet noen form for konsekvensanalyse av nedleggelse. Ei heller har brukerne av anlegget fått noen mulighet til å uttale seg.

Nedleggelse 1. August 2018 ble utsatt til 1.Januar 2019 etter mye påtrykk fra brukerne av anlegget på Sjursøya.

Et av hovedelementene i byutviklingen i Oslo de siste årene har vært begrepet "Fjordbyen". Man ønsker å åpne opp Oslos havnearealer og gjøre fjorden mer tilgjengelig for byens befolkning. Med det som utgangspunkt har Oslo Kommune satset enormt på å tilrettelegge for bl.a. boligutbygging nede ved sjøen, uteområder, restaurantvirksomhet, båt- og fergetrafikk. Øyene i Indre Oslofjord og virksomheter på disse har fått betydelige oppgraderinger. Man snakker om fremtidig "Fjordbyrute" for transport av både turister og byens befolkning. Museene på Bygdøy utreder mulighetene for "Museumsrute på fjorden" for å gjøre disse lettere tilgjengelige for publikum.

Oslos båtmiljø og Fjordby.

Et vesentlig element i utviklingen av "Fjordbyen" er, tro det eller ei, båter og båtvirksomhet. I Oslo er det i dag mellom 60 og 80 små passasjerfartøy. Disse frakter passasjerene ut til øyene og museene på Bygdøy. Tilbyr sightseeingturer på Oslofjorden for turister og byens befolkning. Arrangerer bryllup, firmafester, jubileum, kongresser osv osv. Anslagsvis er det ca 2 millioner passasjerene hvert år som benytter disse båtene. Bygdøyfergene og Oslofergene står alene for ca 1,5 millioner passasjerene.

For disse båtene er vedlikehold en avgjørende faktor. Og tilgjengeligheten av fasiliteter for å drive årlig vedlikehold, sertifisering m.m. Mange av båtene har brukt Oslo Havns slipp på Sjursøya i forbindelse med dette. Konsekvensene for disse, hvis slippen blir lagt ned er enorme. Hvor skal båtene slippsettes for årlig vedlikehold? Antallet slipper i Oslofjorden og på Østlandet har blitt redusert dramatisk de siste årene. Med dagens tomtepriser vil sannsynlig antallet slipper bli redusert ytterligere i tiden som kommer.

Oslo Havn går med dette forslaget helt i motsatt retning når det gjelder byutviklingen av Fjordbyen Oslo. Ved å rasere infrastrukturen for båtmiljøet i Oslo havn risikerer vi en "Fjordby" uten båter.

Et av hovedargumentene til Oslo Havns sitt ønske om å legge ned slippen på Sjursøya er at det ikke er deres oppgave å drive en kommersiell slipp og verkstedvirksomhet. En kan godt være til dels enig i dette. Men det påligger det offentlige et ansvar å tilrettelegge infrastrukturen for byens næringsvirksomhet og utviklingen av "Fjordbyen". Hvis Oslo Havn mener at de ikke skal drive slippvirksomhet så kunne de i det minste forsøkt å finne andre som kunne påta seg denne oppgaven. I stedet foreslår de å jevne denne fantastiske ressursen med jorden. Det finnes mange profesjonelle aktører som kan tenke seg å overta denne virksomheten og drive den videre til glede for Oslos båtmiljø.

Bevar slippen på Sursøya.

Vi må kreve at Havnestyret i sitt møte, nestkommende torsdag 29. November, stemmer imot nedleggelse av slippen. I det minste utsetter denne avgjørelsen til det har vært gjort en grundig analyse av konsekvensene av nedleggelse. #bevarSjursøya

Kristian Qvigstad har snakket med østlandsendingen om betydning og bevaring av slippen: Østlandsendingen nedleggelse av Sjursøya båtslipp

Etter årlig vedlikehold blir S/S Christiania satt på vannet fra Sjursøya slipp, Oslo. Havnen er den siste i sin størrelse i Oslo og Oslo Havn planlegger nedleggelse. Hva skjer med Fjordbyens båter når Oslos siste slipp forsvinner? S/S Christiania kan være den siste båten som fikk årlig vedlikehold på slippen. #bevarSjursøya

 

 

For videre lesing:

Brev til styreleder og brukernes representant

Brev til styret og byråder

Heggholmen Light house in the Oslo Fjord

The white building at Heggholmen, on the photos, is the oldest lighthouse in the Oslo fjord area, built 1826.

The very first light housekeeper at Heggholmen signed a contract to have this powerful light shining from his bedroom window to guide the ships towards the harbor at night. At that time only sailing ships were in use, and you can imagine the Light house keepers surprise when one night he woke when the bowsprit of a ship came crashing through the window of his bedroom.

Heggholmen is located on Heggholmen in inner Oslo fjord, at the main entrance to Oslo harbor. The lighthouse is built as a corner lamp on a wooden building. On the roof of the building there is a tower with a fog watch and nautophone. The building as today was built in 1876 and it was built in Swiss style. The lighthouse differs in this way from most of the other woods in the country. At its location in the inner Oslo fjord, the light house has great environmental significance.

The lighthouse gained electrical operation in 1928 as the first in Norway, and was automated in 1959. The four-quarter position was retrenched in 1972, and has since been unmanned.

Protection Status: protected by the Cultural Memory Act 1997

Owner: Oslo Havn

Today it is a meeting and representation room for Oslo Harbor.

Heggholmen light house

When passing the light house on the 2 hour sightseeing tour on the Oslo fjord, a lot of passengers belive this to be a church. This is a gem of lighthouses in the inner part of the Oslofjord.

foto: NYC When does the sun go down?

When does the sun set?

Sunsets and sunrises.

The 21st of March is the vernal equinox.
The 25th of March change from winter to summertime.
The sun rises at 07:04.
The sun sets 19:43.

 

The 21st of June the summer solstice.
The sun rises at 3:54.
The sun sets 22:43.
The 21st of June is the longest day in Oslo during the year, a total sunlight time of 18:49:53 hours.

 

The 23rd September is the autumnal equinox.
The 28th of October Change from summer to wintertime.
The sun rises 07:28.
The sun sets 16:32.

 

The 21st December the winter solstice.
The sun rises at 09:18.
The sun sets at 15:12.
The 21st December is the shortest day in Oslo during the year, a total sunlight time of 5:54:12 hours.

Summertime and wintertime.

Due to the short days in winter and looong days during summer, we have summer time and wintertime. The times change during spring and during autumn - in 2018 dates for summertime was 25th of march and during autumn we set the clock back one hour the 28th of October.

For more sun rises and sets click on this link: