Stilling ledig

Stilling ledig

Skippere

4 Skippere

Vi søker nå skippere i perioden 1. mai til 15. september og avløser.

Stillingsbeskrivelse:
Skipperen er hovedansvarlig for det fartøyet han er ansatt på. I samråd med purser og gjestenes representant legges turene opp etter gjestenes ønsker. Skipper tar seg av skipet, navigering og bistår purser som har hovedansvar for servering.

Kvalifikasjonskrav:
Dekksoffiser klasse 5 ( kystskippersertifikat ) og radio sertifikat.

Erfaring med manøvrering av fartøyer i størrelsen 40 – 150 fot.

Erfaring med seiling er en fordel men ingen forutsetning.

Sesong:
Det er spesielt mange turer i perioden 20. mai til 30 august. Vi har det forholdsvis rolig i fellesferien slik at det er fullt mulig med noe ferie i denne perioden. Ellers er det såpass mye jobbing i sesongen at fordelt over hele avtaleperioden er dette en full stilling.

Arbeidstid:
De fleste turene er på ettermiddags- og kveldstid ca. kl. 1500 - 2400.

Lønn:
Timelønn etter avtale. I tillegg kommer 10,2 % feriepenger.

Dette er hyggelig jobbing med godt miljø og mye frisk luft. Turene er bestilt lang tid i forveien og blir ikke avlyst selv om været er dårlig. Vi har vår hovedbase på Rådhusbrygge 2 og 3 der våre fartøyer har fast kaiplass samt lager m.m. Skipene går som regel fra Rådhusbrygge 2 med passasjerene. På skipene er det ansatt fra 3 - 8 personer avhengig av hvilken type arrangement de skal ha.

Søkere bør være utadvendte og omgjengelige og være villige til å trå til der det trengs i en hektisk sesong. På hver båt arrangeres det fra 60 - 100 turer.

Skriftlig søknad med kopier av attester og referanse sendes snarest til jobb@nyc.no

Maskinpassere / servitører

3 - 4 maskinpassere / servitører

Vi søker nå 3 - 4 maskinpassere / servitører i perioden 1. mai til 15. september.

Stillingsbeskrivelse: Maskinpasserstillingen er en kombinertstilling , dvs. at han / hun må delta i restaurantvirksomheten ombord i den grad arbeidsoppgavene knyttet til bemanningsoppgaven tillater dette. Maskinpasseren har hovedansvaret for maskin og den tekniske driften ombord.

Kvalifikasjonskrav:
3 års fartstid i maskin. Inntil 2 år av fartstiden i maskin kan erstattes med annen relevant fartstid eller praksis. Erfaring med seiling er en fordel men ingen forutsetning. Erfaring fra restaurantbransjen er en fordel men ingen forutsetning.

Sesong:
Det er spesielt mange turer i perioden 24. mai - 5. juli og fra 10. - 30. august. Vi har det forholdsvis rolig i fellesferien slik at det er fullt mulig med noe ferie i denne perioden. Ellers er det såpass mye jobbing i sesongen at fordelt over hele avtaleperioden er dette en full stilling.

Arbeidstid:
De fleste turene er på ettermiddags- og kveldstid ca. kl. 1500 - 2400.

Dette er hyggelig jobbing med mye frisk luft. Turene er bestilt lang tid i forveien og blir ikke avlyst selv om været er dårlig. Vi har vår hovedbase på Rådhusbrygge 2 og 3 der våre fartøyer har fast kaiplass samt lager m.m. Skipene går som regel fra Rådhusbrygge 2 med passasjerene. På skipene er det ansatt fra 4 - 8 personer avhengig av hvilken type arrangement de skal ha.

Søkere bør være utadvendte og omgjengelige og være villige til å trå til der det trengs i en hektisk sesong. På hver båt arrangeres det fra 60 - 100 turer.

Skriftlig søknad med kopier av attester og referanse sendes før 30 mars til: jobb@nyc.no

Hovmester/purser

3 - 4 Hovmester/purser

Vi søker nå pursere i perioden 1. mai til 15. september.

Stillingsbeskrivelse:
Purseren har hovedansvaret for all kundekontakt og bevertning ombord. Han / hun leder arbeidet i restaurantvirksomheten. Purseren har hoved-
ansvaret for at skipet er rent og ryddig. Purseren skal forberede, planlegge og gjennomføre arrangementene ombord ifølge bestilling og avtale med kunden. Overfor administrasjonen skal purseren levere det økonomiske oppgjøret for arrangementet samt avstemme lager ombord.

Kvalifikasjonskrav:
Erfaring fra restaurantbransjen. Erfaring med seiling er en fordel men ingen forutsetning.

Sesong:
Det er spesielt mange turer i perioden 24. mai - 5. juli og fra 10. - 30. august. Vi har det forholdsvis rolig i fellesferien slik at det er fullt mulig med noe ferie i denne perioden. Ellers er det såpass mye jobbing i sesongen at fordelt over hele avtaleperioden er dette en full stilling.

Arbeidstid:
De fleste turene er på ettermiddags- og kveldstid ca. kl. 1500 - 2400.

Lønn:
Timelønn etter avtale. I tillegg kommer 10,2 % feriepenger. Dette er hyggelig jobbing med mye frisk luft. Turene er bestilt lang tid i forveien og blir ikke avlyst selv om været er dårlig. Vi har vår hovedbase på Rådhusbrygge 2 og 3 der våre fartøyer har fast kaiplass samt lager m.m. Skipene går som regel fra Rådhusbrygge 2 med passasjerene. På skipene er det ansatt fra 3 - 8 personer avhengig av hvilken type arrangement de skal ha.

Søkere bør være utadvendte og omgjengelige og være villige til å trå til der det trengs i en hektisk sesong. På hver båt arrangeres det fra 60 - 100 turer.

Skriftlig søknad med kopier av attester og referanse sendes før 30 mars til: jobb@nyc.no

Matroser/ servitører

2 - 3 matroser/ servitører

Vi søker nå 2 - 3 matroser/ servitører i perioden 1. mai til 15. september.

Stillingsbeskrivelse:
Matrosstillingen er en kombinertstilling , dvs. at han / hun må delta i restaurantvirksomheten ombord i den grad arbeidsoppgavene knyttet til
bemanningsoppgaven tillater dette. Matrosen har hovedansvaret for dekksavdelingen ombord. Kvalifikasjonskrav: 3 års fartstid eller annen relevant praksis. Inntil 2 år av fartstiden kan erstattes med praktisk opplæring eller yrkespraksis fra mekaniske eller maritime fag. Erfaring med seiling er en fordel men ingen forutsetning. Erfaring fra restaurantbransjen er en fordel men ingen forutsetning.

Sesong:
Det er spesielt mange turer i perioden 24. mai - 5. juli og fra 10. - 30. august. Vi har det forholdsvis rolig i fellesferien slik at det er fullt mulig med noe ferie i denne perioden. Ellers er det såpass mye jobbing i sesongen at fordelt over hele avtaleperioden er dette en full stilling.

Arbeidstid:
De fleste turene er på ettermiddags- og kveldstid ca. kl. 1500 - 2400.

Lønn:
Timelønn etter avtale. I tillegg kommer 10,2 % feriepenger.

Dette er hyggelig jobbing med mye frisk luft. Turene er bestilt lang tid i forveien og blir ikke avlyst selv om været er dårlig. Vi har vår hovedbase på Rådhusbrygge 2 og 3 der våre fartøyer har fast kaiplass samt lager m.m. Skipene går som regel fra Rådhusbrygge 2 med passasjerene. På skipene er det ansatt fra 4 - 8 personer avhengig av hvilken type arrangement de skal ha.

Søkere bør være utadvendte og omgjengelige og være villige til å trå til der det trengs i en hektisk sesong. På hver båt arrangeres det fra 60 - 100 turer.

Skriftlig søknad med kopier av attester og referanse sendes før 30 mars til:  jobb@nyc.no

Servitører

5 - 10 servitører

Vi søker nå 5 - 10 servitører i perioden 1. mai til 15. september.

Stillingsbeskrivelse:
Servitøren er underlagt purseren ombord og skal være med på å gjennomføre bevertningen av passasjerene. I hovedsak dreier det seg om å sette opp koldtbord samt salg / servering av drikkevarer og opprydding i forbindelse med dette.

Kvalifikasjonskrav:
Erfaring fra restaurantbransjen er en fordel men ingen forutsetning. Erfaring med seiling er en fordel men ingen forutsetning.

Sesong:
Det er spesielt mange turer i perioden 24. mai - 5. juli og fra 10. - 30. august. Vi har det forholdsvis rolig i fellesferien slik at det er fullt mulig med noe ferie i denne perioden. Ellers er det såpass mye jobbing i sesongen at fordelt over hele avtaleperioden er dette en full stilling.

Arbeidstid:
De fleste turene er på ettermiddags- og kveldstid ca. kl. 1500 - 2400.

Lønn:
Timelønn etter avtale. I tillegg kommer 10,2 % feriepenger.

Dette er hyggelig jobbing med mye frisk luft. Turene er bestilt lang tid i forveien og blir ikke avlyst selv om været er dårlig. Vi har vår hovedbase på Rådhusbrygge 2 og 3 der våre fartøyer har fast kaiplass samt lager m.m. Skipene går som regel fra Rådhusbrygge 2 med passasjerene. På skipene er det ansatt fra 4 - 8 personer avhengig av hvilken type arrangement de skal ha.

Søkere bør være utadvendte og omgjengelige og være villige til å trå til der det trengs i en hektisk sesong. På hver båt arrangeres det fra 60 - 100 turer.

Skriftlig søknad med kopier av attester og referanse sendes snarest til:  jobb@nyc.no

Lettmatros / billettør

2 - 3 lettmatroser/ servitører

Vi søker nå 2 - 3 lettmatroser/ servitører i perioden 1. mai til 15. september.

Stillingsbeskrivelse:
Lettmatrosstillingen er en kombinertstilling , dvs. at han / hun må delta i restaurantvirksomheten ombord i den grad arbeidsoppgavene knyttet til
bemanningsoppgaven tillater dette. Lettmatrosen har hovedansvaret for dekksavdelingen ombord.

Kvalifikasjonskrav:
½ års fartstid på dekk eller annen relevant fartstid. Fartstiden kan erstattes med praktisk opplæring eller yrkespraksis fra mekaniske eller
maritime fag. Erfaring med seiling er en fordel men ingen forutsetning. Erfaring fra restaurantbransjen er en fordel men ingen forutsetning.

Sesong:
Det er spesielt mange turer i perioden 24. mai - 5. juli og fra 10. - 30. august. Vi har det forholdsvis rolig i fellesferien slik at det er fullt mulig med noe ferie i denne perioden. Ellers er det såpass mye jobbing i sesongen at fordelt over hele avtaleperioden er dette en full stilling.

Arbeidstid:
De fleste turene er på ettermiddags- og kveldstid ca. kl. 1500 - 2400.

Dette er hyggelig jobbing med mye frisk luft. Turene er bestilt lang tid i forveien og blir ikke avlyst selv om været er dårlig. Vi har vår hovedbase på Rådhusbrygge 2 og 3 der våre fartøyer har fast kaiplass samt lager m.m. Skipene går som regel fra Rådhusbrygge 2 med passasjerene. På skipene er det ansatt fra 4 - 8 personer avhengig av hvilken type arrangement de skal ha.

Søkere bør være utadvendte og omgjengelige og være villige til å trå til der det trengs i en hektisk sesong. På hver båt arrangeres det fra 60 - 100 turer.

Skriftlig søknad med kopier av attester og referanse sendes før 30 mars til: jobb@nyc.no

Gateselger

3 Gateselgere

 

Gateselger

-selger billetter på provisjon

-søker opp, selger og gir informasjon til forbipasserende

 

Kvalifikasjoner:

-du har en i overkant utadvent personlighet

-evne til god kommunikasjon

-gode språkkunnskaper Norsk og Engelsk

-fleksibel, representativ og serviceinnstilt

 

Egenskaper:

-kunne arbeide selvstendig og i team

-sosiale egenskaper og evne til å ta initiativ

-utadvendt og omgjengelig

 

Det er ønskelig og vektlegges positivt med følgende:

-fleksibilitet

-du er språkmektig: Kinesisk, Tysk, Italiensk, Spansk og Fransk

-gode referanser

 

 Arbeidstid:

-vi har drift alle dager (mandag til søndag)

-etter avtale

 

Arbeidsted:

-Rådhusbrygge 3

-ute på bryggen

 

Antall stillinger 3
Sted RÅDHUSBRYGGE 3 0160 Oslo
Lønn  provisjon 10% av billettsalget