Personvernerklæring

 
 

Personvernerklæring

Personvernerklæring

 
Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Norway Yacht Charter AS (NYC) og Båtservice AS (BS), heretter kalt NYC/BS, samler inn og bruker personopplysninger.
NYC/BS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
 
 

Behandling av personopplysninger på NYC/BS

 
Daglig leder har det daglige ansvaret for vår behandling av personopplysninger hos NYC/BS med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å sende inn tips og kommentarer eller melde seg på nyhetsbrev eller andre tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Vi står selv for databehandling, utvikling og vedlikehold av nettstedet. Våre driftsleverandører er WordPress, Super Office, Visma, Trekksoft mfl.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av de nevnte driftsleverandørene. Det er kun NYC/BS og driftsleverandørene som har tilgang til opplysningene som samles inn.
NYC/BS har egne databehandleravtaler med de nevnte leverandørene som regulerer hvilken informasjon de har tilgang til og hvordan den skal behandles. Disse databehandleravtalene ligger hos daglig leder.
Som ansatt/seilende hos oss er du underlagt sjøfartsdirektoratets regler, og vi vil oppbevare både papir og digital informasjon som er nødvendig i minimum 10 år.
Som kunde eller potensiell kunde hos oss, og for å kunne yte god service, oppbevares navn, epost, adresse og telefon i 10 år. Personer som ikke har hatt kontakt med oss de siste 10 årene vil ved «vask» i CRM systemet, en gang i året (4 kvartal) bli slettet.
 
 

Nettstatistikk

 
NYC/BS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på NYC/BS. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å måle trafikk og engasjement, samt til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er verktøy som er installert på egne servere hos Google.
 
 

Informasjonskapsler

 
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler.
NYC/BS plasserer selv ingen informasjonskapsler hos våre brukere, men analyseverktøyene nevnt i forrige del kan gjøre dette.
 
 

Deling av våre saker

 
Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres ikke hos oss.
 
 

Informasjon du sender til oss og nyhetsbrev.

 
Når du sender oss e-post, forespørsler, tilbakemeldinger eller innspill, lagres dette i vårt CRM system under deg som person og vil behandles av en av våre ansatte.  E-post, forespørsler, tilbakemeldinger og innspill kan bli brukt i den hensikt å gi bedre service samt sending e-post og nyhetsbrev fra oss.