Generelle Betingelser

Flaskebekk / Oslofjorden

 
 

Generelle betingelser

Dette er våre betingelser

1. Timepris:
Fartøyleien er basert på timecharter og inkluderer mannskap, havneavgifter og drivstoff. På motordrevne fartøyer kommer det drivstofftillegg ved spesiell hurtigkjøring eller langkjøring. Ved henting/ levering andre steder enn i Oslo Havn beregnes
det 1/2 timepris for tomkjøring. Timeprisen regnes fra det klokkeslett båten er bestilt, minimum 5 timer, og til den siste gjesten er i land.

 

2. Mat:
Det er spiseplikt ombord i alle våre båter. Det er derfor ikke anledning til å ta med egen mat. Forretter, småretter og lunchbufféer serveres ikke alene som full meny på kveldsturer. På vår meny skal det være noe for enhver smak.
Har dere andre ønsker, vennligst ta kontakt, vi prøver å imøtekomme alles behov. Bestilling av mat må være oss i hende senest 8 dager før avgang.

 

3. Drikkevarer:
Er det ønske om andre drikkevarer enn de vi lagerfører, må vi ha mottatt bindende bestilling på disse, senest 8 dager før arrangementsdato. Servering av alkohol på våre fartøyer er underlagt samme regelverk som for restauranter. Det er ikke tillatt å nyte medbragte drikkevarer, noe kunden plikter å gjøre sine gjester kjent med. Passasjerer som møter frem synlig beruset vil bli avvist ved landgangen. Brudd på disse bestemmelser er å betrakte som kontraktbrudd, og gir kapteinen ut fra egen sikkerhetsvurdering, rett til å avlyse hele arrangementet, og eventuelt sette alle passasjerer i land. Rederiets tap grunnet slikt avbrudd vil bli krevet dekket av kunden.

 

4. Bestilling:
Ta kontakt med vårt kontor for å høre om den ønskede båten er ledig den aktuelle dagen. Ved bestilling vil man motta en  kontrakt til underskriving, ordrebekreftelse samt en bankgiro på bestillingsdepositum (50% av båtleien). Bestillingen er først bindende for oss når vi har mottatt underskrevet kontrakt, og depositum som må innbetales senest 8 dager etter bestilling.

 

5. Avbestilling:
Vi har full forståelse for at den enkelte kunde må avbestille på grunn av inntrufne omstendigheter. På grunn av kort og hektisk sesong betyr dette imidlertid direkte tap for oss dersom dette ikke gjøres god tid i forveien. Ved avbestilling inntil 2  (to) måneder før arrangementsdato tilbakebetales 1/2 parten av innbetalt depositum. Ved avbestilling senere enn to  måneder før tur må hele båtleien betales. På seilskutene må det i tillegg betales en omsetningskompensasjon på kr. 200,- pr. båtens minimum antall gjester. Ved avbestilling senere enn 8 dager før arrangementsdato må såvel leie for båt, som bestilte varer betales fullt ut. Hvis det i slike tilfeller ikke er bestilt mat, belastes en omsetningskompensasjon på kr. 200,- per båtens minimum antall gjester. Hvis vi får annen fullverdig bestilling på den aktuelle avbestillingsdato, vil avbestillingsgebyret bli begrenset til maksimalt 25 % av båtleien. Hvis antallet gjester på en tur ligger under båtens minimum antall, belastes en omsetningskompensasjon på kr. 200,- pr. gjest under denne grensen.

 

6. Ansvarsbegrensning
Alle våre båter har passasjerforsikring. Vi kan ikke påta oss ansvaret for gjenglemte eller etterlatte gjenstander. Rederiet fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for tap av liv, skade på person eller gjenstand som gyldig kan fraskrives etter Sjølovens kapittel 6, eller andre tap grunnet havari eller driftsavbrudd. Forøvrig gjelder ansvarsbegrensning etter Sjølovens kapittel 10.

 

7. Værforbehold
Værforbehold kan vi dessverre ikke akseptere. Alle båtene har komfortable salonger/lugarer. Vår erfaring tilsier at turen vil bli like vellykket i regnvær.

 

8. Levende musikk
Ved bestilling av levende musikk til våre turer gjør vi oppmerksom på at vær- og vindforhold kan begrense muligheten til spilling på dekk. Det er også spille-begrensninger inne blant øyene. Vi kan ikke redusere musikers honorar hvis disse begrensningene forårsaker redusert spilletid.

 

9. Stilettheler:
De fleste av våre båter har fine tredekk. Vi ber derfor våre gjester om å unngå å ha på seg sko med spesielt spisse heler.

 

10. Anløpshavner:
De fleste av våre fartøyer har faste plasser på Rådhusbrygge 2. De øvrige ligger på Aker Brygge. Ved ønske om  ombordstigning eller ilandsetting andre steder i fjorden, vil dette normalt kunne ordnes. Vi vil imidlertid ikke bære et økonomisk tap hvis det viser seg at den valgte brygge ved anløp ikke er fysisk tilgjengelig p.g.a. andre båter, eller vanskelige vær-, vind- eller isforhold. Det kan påløpe havneavgifter ved disse bryggene som vil bli belastet kunden.

 

11. Betaling:
Man kan selv velge om hele turen inklusive mat og drikkevarer skal faktureres, eller om drikkevarer betales av den enkelte gjest etter forbruk. Etter endt tur vil man da motta en faktura på oppdraget. Denne er netto kontant, og skal betales umiddelbart. Har vi ikke mottatt betaling innen 10 dager fra fakturadato kommer det 1 % rente i tillegg pr. påbegynt måned. Privatpersoner og utenlandske firmaer, og firmaer som er ukjente for oss vil bli fakturert hele båtleien og alle bestilte varer med forfall 8 dager før tur.

Forespørsel båter

Forespørsel:

Har du spørsmål om booking av båtturer, ta kontakt på

Tlf:  +47 23 35 68 90
E-post: sales@nyc.no