Category Archives: Oslofjorden

Oslopolitikerne satser på Fjordby, mens Oslo Havn vil legge ned båtslippen på Sjursøya.

Hva skjer med Fjordbyens båter når siste slipp forsvinner?

Mangel på helhetlig politikk i Fjordbyen Oslo.

Mens Oslopolitikerne satser på Fjordbyen vil Oslo Havn legge ned båtslippen på Sjursøya.

Hvem er det som skal bestemme byutviklingen i Oslo? Er det politikerne som sitter i Rådhuset eller er administrasjonene i de enkelte kommunale foretakene. Hva skjer med Fjordbyens båter når siste slipp forsvinner?

Sist sommer fikk vi som brukere beskjed fra Oslo Havn at slippen på Sjursøya i Oslo skulle legges ned fra 1. August 2018. Denne beskjeden fikk vi uten at saken har vært opp til behandling, verken i Havnestyret eller andre offentlige og politiske organer. Videre fikk vi vite at Havnestyret skulle "orienteres" om saken i havnestyremøte senere i år. Administrasjonen i Oslo Havn har altså på egen hånd besluttet nedleggelse uten at det har vært til behandling verken av Havnestyret eller andre politiske organer. Det har ikke vært utarbeidet noen form for konsekvensanalyse av nedleggelse. Ei heller har brukerne av anlegget fått noen mulighet til å uttale seg.

Nedleggelse 1. August 2018 ble utsatt til 1.Januar 2019 etter mye påtrykk fra brukerne av anlegget på Sjursøya.

Et av hovedelementene i byutviklingen i Oslo de siste årene har vært begrepet "Fjordbyen". Man ønsker å åpne opp Oslos havnearealer og gjøre fjorden mer tilgjengelig for byens befolkning. Med det som utgangspunkt har Oslo Kommune satset enormt på å tilrettelegge for bl.a. boligutbygging nede ved sjøen, uteområder, restaurantvirksomhet, båt- og fergetrafikk. Øyene i Indre Oslofjord og virksomheter på disse har fått betydelige oppgraderinger. Man snakker om fremtidig "Fjordbyrute" for transport av både turister og byens befolkning. Museene på Bygdøy utreder mulighetene for "Museumsrute på fjorden" for å gjøre disse lettere tilgjengelige for publikum.

Oslos båtmiljø og Fjordby.

Et vesentlig element i utviklingen av "Fjordbyen" er, tro det eller ei, båter og båtvirksomhet. I Oslo er det i dag mellom 60 og 80 små passasjerfartøy. Disse frakter passasjerene ut til øyene og museene på Bygdøy. Tilbyr sightseeingturer på Oslofjorden for turister og byens befolkning. Arrangerer bryllup, firmafester, jubileum, kongresser osv osv. Anslagsvis er det ca 2 millioner passasjerene hvert år som benytter disse båtene. Bygdøyfergene og Oslofergene står alene for ca 1,5 millioner passasjerene.

For disse båtene er vedlikehold en avgjørende faktor. Og tilgjengeligheten av fasiliteter for å drive årlig vedlikehold, sertifisering m.m. Mange av båtene har brukt Oslo Havns slipp på Sjursøya i forbindelse med dette. Konsekvensene for disse, hvis slippen blir lagt ned er enorme. Hvor skal båtene slippsettes for årlig vedlikehold? Antallet slipper i Oslofjorden og på Østlandet har blitt redusert dramatisk de siste årene. Med dagens tomtepriser vil sannsynlig antallet slipper bli redusert ytterligere i tiden som kommer.

Oslo Havn går med dette forslaget helt i motsatt retning når det gjelder byutviklingen av Fjordbyen Oslo. Ved å rasere infrastrukturen for båtmiljøet i Oslo havn risikerer vi en "Fjordby" uten båter.

Et av hovedargumentene til Oslo Havns sitt ønske om å legge ned slippen på Sjursøya er at det ikke er deres oppgave å drive en kommersiell slipp og verkstedvirksomhet. En kan godt være til dels enig i dette. Men det påligger det offentlige et ansvar å tilrettelegge infrastrukturen for byens næringsvirksomhet og utviklingen av "Fjordbyen". Hvis Oslo Havn mener at de ikke skal drive slippvirksomhet så kunne de i det minste forsøkt å finne andre som kunne påta seg denne oppgaven. I stedet foreslår de å jevne denne fantastiske ressursen med jorden. Det finnes mange profesjonelle aktører som kan tenke seg å overta denne virksomheten og drive den videre til glede for Oslos båtmiljø.

Bevar slippen på Sursøya.

Vi må kreve at Havnestyret i sitt møte, nestkommende torsdag 29. November, stemmer imot nedleggelse av slippen. I det minste utsetter denne avgjørelsen til det har vært gjort en grundig analyse av konsekvensene av nedleggelse. #bevarSjursøya

Kristian Qvigstad har snakket med østlandsendingen om betydning og bevaring av slippen: Østlandsendingen nedleggelse av Sjursøya båtslipp

Etter årlig vedlikehold blir S/S Christiania satt på vannet fra Sjursøya slipp, Oslo. Havnen er den siste i sin størrelse i Oslo og Oslo Havn planlegger nedleggelse. Hva skjer med Fjordbyens båter når Oslos siste slipp forsvinner? S/S Christiania kan være den siste båten som fikk årlig vedlikehold på slippen. #bevarSjursøya

 

 

For videre lesing:

Brev til styreleder og brukernes representant

Brev til styret og byråder

S/S Christiania last sailing ship ever to be re-launched on Sjursøya?

After annual service S/S Christiania is re-launched from the dock at Sjursøya, Oslo.

The dock is the last of its size in Oslo, and is planned to cease operation at the end of this year, and in that case Christiania is the last commercial vessel to be launched at this dock. As such this launching is history in the making.

***

***

S/S Christiania at Sjursøya Dock from Helge Hafstad on Vimeo.

Kavringen Lighthouse the Time Capsule

«Kavringen lighthouse» in the inner part of the Oslofjord.

   

Kavringen lighthouse from 1892

Kavringen Lighthouse the Time Capsule. Until 1892 there were only two lighthouses in Oslo harbor Heggholmen and Dyna. When the steamship DS «Norway» hit the Kavringen islet in 1890, a requirement for better lighting was raised. The construction work at the Kavringen Lighthouse began in April 1891, and the lighthouse was completed and commissioned on August 1, 1892. In 1932 they changed from gas to electric power.

Time Capsule

In connection with the 1000th anniversary of Oslo, everyone in Oslo was given the opportunity to submit their greetings to the future. This was greetings in the form of letters, cards and miscellaneous items to be stored for 1000 years inside a container. The container, or the time cap as it was named, is made of a special material. The contents were gassed and sterilized to last for 1000 years. The entire time capsule is stored inside the Kavringen lighthouse, and every year on May 15, everyone can join to ensure that the time capsule is in place. On St. Hallvard’s day, May 15, 2000 the time capsule of titanium was bolted into the lighthouse. The cover is designed as a copy of the lighthouse. It can only be opened in the year 3000.
St. Hallvard is the patron of Oslo.

Seabird colony

On the inlet next to the Lighthouse there is an exceptionally rich seabird colony and the islet is therefore protected as a seabird reserve. Often when on a sightseeing boat, one can spot a seal sunbathing here. From 15 April to 15 July there is a ban on traffic on the island.

Lighthouse facts

The Kavringen Lighthouse was built in 1892 and is located on Søndre Kavringdynge in the western entrance to Oslo harbor. The foundation of the Kavringen lighthouse consists of an octagonal concrete block that is cast directly on mountains (depth -3.25m), and an overflow wall of chopped granite. It was originally red painted, but is today white with a red belt. The tower’s height even the spear point is 19 meters.

     

 

 

Heggholmen Light house in the Oslo Fjord

The white building at Heggholmen, on the photos, is the oldest lighthouse in the Oslo fjord area, built 1826.

The very first light housekeeper at Heggholmen signed a contract to have this powerful light shining from his bedroom window to guide the ships towards the harbor at night. At that time only sailing ships were in use, and you can imagine the Light house keepers surprise when one night he woke when the bowsprit of a ship came crashing through the window of his bedroom.

Heggholmen is located on Heggholmen in inner Oslo fjord, at the main entrance to Oslo harbor. The lighthouse is built as a corner lamp on a wooden building. On the roof of the building there is a tower with a fog watch and nautophone. The building as today was built in 1876 and it was built in Swiss style. The lighthouse differs in this way from most of the other woods in the country. At its location in the inner Oslo fjord, the light house has great environmental significance.

The lighthouse gained electrical operation in 1928 as the first in Norway, and was automated in 1959. The four-quarter position was retrenched in 1972, and has since been unmanned.

Protection Status: protected by the Cultural Memory Act 1997

Owner: Oslo Havn

Today it is a meeting and representation room for Oslo Harbor.

Heggholmen light house

When passing the light house on the 2 hour sightseeing tour on the Oslo fjord, a lot of passengers belive this to be a church. This is a gem of lighthouses in the inner part of the Oslofjord.

Baugen på S/S Helena 7 TIPS FOR ET VELLYKKET ARRANGEMENT PÅ OSLOFJORDEN

1)
Planlegg og reserver dato så tidlig som mulig.

 • Populære datoer er de siste ukene før sommerferien og de siste i August
 • Tenk gjerne ut 2 eller 3 alternative datoer
 • Forhør deg om rabatter i lavsesong

2)
Hvilken type arrangement planlegger du?
Her er noen ideer: Sommerfest, kundeturer, bryllup,  bursdag, jubileer, kick off og kundepleie

3)
Hvor mange gjester skal inviteres?
Båtene har som regel et passasjersertifikat for maks antall passasjerer.  Det er ikke sikkert at det antallet har det komfortabelt om bord.  For å være sikker på at arrangementet blir vellykket kan det lønne seg ikke fylle opp båten til maks antall passasjerer. Alternativet er å bestille en større båt.

4)
Be om å få se på båten før du bestiller og underskriver kontrakter. Det er alltid lurt å se på produktet og forsikre seg om at det svarer til dine forventninger som kunde.

5)
Servering om bord: Hvilket budsjett har du? Totalt budsjett for hele selskapet, eller per person? Skal firmaet betale for drikken, skal det være et spleiselag, skal faktura deles opp mellom avdelinger?
Servering av mat om bord:

 • Buffeter fungerer veldig fint på båter
 • Reker er en slager
 • Håndmat og snacks til mingle-cruise

6)
Velg en seriøs leverandør av tjenesten.
En seriøs leverandør kjennetegnes ved at de har:

 • Passasjersertifikat for det antall passasjerene som skal være med
 • Fartstillatelse for det området båten skal seile
 • Alkoholbevilling
 • P&I forsikring (Passasjerene er forsikret ved uhell)
 • Leverandørens systemer er i henhold til GDPR forordningen

7)
Send ut invitasjoner. Ting du bør huske å ta med:

 • Sted / brygge
 • Dato
 • Tidspunkt f. eks fra 1700 – 2300
 • Båtnavn
 • Ta med klær etter vær / antrekk
 • Hva som skal serveres
 • Ta med kort og kontanter
 • Be om en bindene påmelding
 • Be gjestene om å gi tilbakemeldinger om allergier i god tid

Vi har lang erfaring og kunnskap om hva folk bør tenke på når de bestiller båttur.

foto: NYC When does the sun go down?

When does the sun set?

Sunsets and sunrises.

The 21st of March is the vernal equinox.
The 25th of March change from winter to summertime.
The sun rises at 07:04.
The sun sets 19:43.

 

The 21st of June the summer solstice.
The sun rises at 3:54.
The sun sets 22:43.
The 21st of June is the longest day in Oslo during the year, a total sunlight time of 18:49:53 hours.

 

The 23rd September is the autumnal equinox.
The 28th of October Change from summer to wintertime.
The sun rises 07:28.
The sun sets 16:32.

 

The 21st December the winter solstice.
The sun rises at 09:18.
The sun sets at 15:12.
The 21st December is the shortest day in Oslo during the year, a total sunlight time of 5:54:12 hours.

Summertime and wintertime.

Due to the short days in winter and looong days during summer, we have summer time and wintertime. The times change during spring and during autumn - in 2018 dates for summertime was 25th of march and during autumn we set the clock back one hour the 28th of October.

For more sun rises and sets click on this link: